Garantie voorwaarden

deleukstefietsen.nl  voldoet aan de kwaliteitseisen dat van een gedegen fiets verwacht mag worden. Bij eventuele gebreken geeft deleukstefietsen.nl garantie op constructie- en/of materiaalfouten aan geleverde fietsen op basis van de volgende voorwaarden:

GARANTIE

 1. De garantie kan enkel ingeroepen worden door de eerste eigenaar van de deleukstefietsen.nl. 
 2. De garantie is niet overdraagbaar van eigenaar.
 3. De geldende garantievoorwaarden op deleukstefietsen.nl  laat de toepassing van de wettelijke bepalingen van de Burgerlijke Wetboek onverhinderd. 
 4. Tijdens de geldende garantieperiode zullen alle fietsonderdelen, waarvan door (de dealer en door) deleukstefietsen.nl  is vastgesteld dat er sprake is van een constructie- en/ of materiaalfout naar keuze van deleukstefietsen.nl worden vervangen of vergoed. 

 

TERMIJNEN

 

 1. De garantietermijn gaat in op de dag van de aankoop van de fiets. 
 2. Deleukstefietsen.nl geeft garantie van 2 jaar op constructie- en/of materiaalfouten op het frame en vaste voorvorken. 
 3. Er geldt een garantie van 1 jaar op constructie- en/of materiaalfouten op de verende voorvorken. 
 4. Deleukstefietsen.nl geeft garantie van 1 jaar voor de voor- en achterdrager, indien de maximaal toegestane belasting van de voordrager (max. 10 kg) en van de achterdrager (max. 15 kg) niet is overschreden. 
 5. Deleukstefietsen.nl geeft garantie van 1 jaar op alle draaiende onderdelen.  Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, freewheel, achtertandwielen, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij er sprake is van constructie- en/ of materiaalfouten. Schades als gevolg van onjuiste gebruik en valschade vallen buiten de garantie.

 

EXCEPTIES

 

 1. De geldende garantievoorwaarden op de deleukstefietsen.nl zijn niet van toepassing in de volgende gevallen:
 •  wanneer de veiligheidsvoorschriften en/of gebruiksaanwijzingen niet zijn opgevolgd. 
 •  wanneer sprake is van gangbare slijtage aan onderdelen.
 •  wanneer sprake is van niet juiste afstelling/ spanning van onder andere banden, stuur, stuurpen,   zadel, zadelpen, fiets versnelling en remmen. 
 • er aanpassingen zijn gedaan aan de originele staat van de fiets
 • de fiets onjuist en/of onzorgvuldig is gebruikt of niet in overeenstemming met de bestemming van de fiets is gebruikt, zoals tijdens een wedstrijd of voor verhuur doeleinden.
 • de fiets niet voldoende is onderhouden, gerepareerd of onderdelen tijdig zijn vervangen door de koper. 
 • wanneer er sprake is van schade veroorzaakt door klimatologische invloeden, zoals normale verwering van lak, kunststoffen, corrosie en/of roestvorming.
 • wanneer er schade is ontstaan door transport van de fiets.
 • de fiets  nog steeds wordt gebruikt bij geconstateerde schade/ gebreken en dit gebruik de schade doet toenemen. 
 • wanneer de fiets bij een ongeval is betrokken. 
 • deleukstefietsen.nl sluit iedere aansprakelijk uit voor schade aan

– (onderdelen van) de fiets ten gevolge van het onjuist afstellen van de bewegende delen     van de fiets

– het onjuist gebruiken of onderhouden van de fiets, zoals het niet tijdig vervangen van de onderdelen die aan normale slijtage zijn onderhevig.

GARANTIECLAIM

Voor garantie aanvragen en/of klachten is de eerste aanspreekpunt deleukstefietsen.nl. U dient de fotos van aankoopnota, de fiets en defecte fietsonderdeel via e mail  sturen naar deleukstefietsen.nl. Wij zullen binnen 5 werkdagen beoordelen of u aanspraak kan maken op de garantie. Houdt rekening met eventuele (de)montagekosten dat door de dealer bij u in rekening kan worden gebracht.  

Mocht er iets niet in orde zijn met uw product, neem dan altijd eerst contact met ons op. In overleg met u wordt dan besloten hoe uw klacht zo snel en soepel mogelijk kan worden afgehandeld.