Wij zijn ons er van bewust en stellen het op prijs dat u in ons vertrouwt. Onze prioriteit is om uw gegevens te beschermen. Wij respecteren de privacy van onze klanten en zorgen ervoor dat de persoonlijke gegevens van gebruikers vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 1

Wanneer u een account aanmaakt bij deleustefietsen.nl of een product koopt in onze (online) winkels, verzamelen wij contactgegevens zoals naam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, en bankgegevens met betrekking tot betalingen. In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan de leukstefietsen.nl, kunnen we aanvullende informatie verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze website zoals het tijdstip waarop u onze website bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Artikel 2

Om onze service te kunnen optimaliseren en zo snel mogelijk producten te kunnen leveren leggen wij uw gegevens vast voor:
• Verwerken van bestellingen op onze website
• Bezorging
• Retourneren
• Garantie

Hieronder lees u precies welke gegevens wij en waarvoor gebruiken:

A. Accountregistratie
• Naam
• Telefoonnummer (optioneel)
• E-mailadres
• Wachtwoord

B. Bestellingen, retourneren en bezorging
• Adres
• Geboortedatum (optioneel)
• Betaalgegevens
• Bestellingen
• Retourneren
• Garantie
• Datum van aankoop
• Facturen

C. Klantenservice

Van uw e-mails met vragen of klachten en uw gesprekken met onze klantenservice maken we een aantekening zodat we makkelijk de afhandeling van een vraag kunnen volgen en we u de volgende keer beter te woord kunnen staan.

D. Reviews

Als u een van onze producten reviewt verwerken we uw persoonsgegevens om uw review te publiceren, om eventuele vragen te beantwoorden en om de kwaliteit van onze dienstverlening te evalueren. Deze gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden.

E. Nieuwsbrief en e-mail

We sturen u verschillende soorten e-mails. U ontvangt e-mails naar aanleiding van uw aankoop met bijvoorbeeld informatie over uw bestelling, een review-verzoek of tips over uw product. Daarnaast kunt u uw aanmelden voor onze nieuwsbrief. Ontvang u liever geen nieuwsbrieven meer? U kunt zich altijd uitschijven via de link onderaan onze e-mail. Dat geldt dan alleen voor onze nieuwsbrieven, we kunnen nog wel per e-mail met u communiceren over uw bestelling.

Artikel 3

U kant bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze producten die we u per e-mail of telefoon aanbieden. Indien u het niet op prijs stelt om informatie over onze producten te ontvangen, kunt u dit via het e-mailadres info@deleukstefietsen.nl doorgeven.
U mag ons ook vragen om uw gegevens uit de database te wissen. Realiseer zich wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld klant van ons bent geweest vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, krijgt u van ons uiteraard de reden hiervoor.
U kunt ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 4

Hoe beveiligt deleukstefietsen.nl persoonsgegevens?
Deleukstefiets.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging of verspreiding of enige andere vorm van misbruik. We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL). Gegevens worden altijd versleuteld verzonden, zowel aan interne als bevoegde externe partijen.

Artikel 5

Bewaren

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen zoals we ze eerder in deze privacy statement hebben opgesomd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Gegevens kunnen –geanonimiseerd – eventueel langer worden bewaard ten behoeve van statistische doeleinden.

Artikel 6

Intellectuele eigendomsrechten
Alles op deze website is van ons. Dat geldt voor teksten, logo’s, illustraties en foto’s. Wij hebben deze gemaakt of de beelden zijn met instemming van de maker of de afgebeelde persoon op onze websites gekomen. Als bezoeker mag u daarom niet zomaar het materiaal op onze sites en in onze App kopiëren, hergebruiken of openbaar maken. Wilt u dit toch, vraag ons dan even of het mag. Stuur een email naar deleukstefietsen.nl.

Artikel 7

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor analyse om zo een beter inzicht te krijgen in klantgedrag met betrekking tot het aankopen van onze producten zodat wij onze producten en service hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies”. Door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van de leukstfietsen of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en u in de toekomst meer producten en beste service aan te bieden.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Artikel 8

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het Webwinkel Keur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Artikel 9

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Artikel 10

Hebt u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring dan horen wij dit graag. Stuur ons een e-mail naar de info@deleukstefietsen.nl

Artikel 11

Wijziging privacy verklaring – WIJZIGING VAN PRIVACYV
Wij kunnen deze privacy statement wijzigen. Wij wijzigen onze privacyverklaring als dat nodig is, zodat ons beleid strookt met de internationale regelgeving en onze bedrijfsvoering.